Ekorrstigsfinal 27.7.2021

IF Brahe tackar alla tävlande juniorer, talkofolk och samarbetspartners. Det var trevligt i hettan!

Tävlingsinformation
Inbjudan (pdf)
Banläggarens utlåtande (pdf)
Bankontrollantens tankar (pdf)
Tävlingsdirektiv (pdf)
Tävlingscentral karta (pdf)
Tävlingscentral kartlänk (Karttapaikka)
Räddningsplan (pdf)
Räddningsplan karta (pdf)
Hälsosäkerhetsplan (pdf)
THL corona anvisningar (pdf)
Starttider

Starttider klassvis, föreningsvis
Följ tävlingen
Online resultat
Slutresultat
Mellantider
Terrängbilder

Bilder från terrängen:

Kartutdrag
Samarbetspartners