TÄVLINGSINFO / KILPAILUINFO

Anvisningar till deltagare i Fäbodaloppet söndagen den 4.2.2024.
Fäbodaloppet är ett seedningslopp till Vasaloppet. Resultaten skickas direkt till Vasaloppet efter loppet. Skriv gärna in ditt Vasalopps ID om du har det.

Tävlingskansli och Startkuvert:
Startkuvertet som innehåller nummerlappar avhämtas vid föreningsstugan med start
från kl 09:00 på tävlingsdagen. Nummerlapparna kan avhämtas ända fram till 15 min före start.
På nummerlappen finns ett chip som registrerar sluttiden.

Anmälning:
Anmälning till tävlingen stängs 2.2.2024 kl 23:30
Ingen efteranmälan på startplatsen.

Deltagaravgifter:
50 km: 49 €
25 km: 39 €
Juniorer: 10 €

Starten:
50 km och 25 km deltagarna startar tillsammans kl 11:00. Den tidlösa klassen kan
starta från kl 10:00.
Juniorklassen startar kl 11:15
Arrangören utför seedning av deltagarna. Tre seedningsområden är avgränsade på
startområdet. Övriga skidåkare som inte är seedade startar i det fjärde området.
Överdragskläder:
Överdragskläderna kan placeras i plastpåsar på tävlingsområdet. Plastpåsen levereras i samband med tävlingsnumret.

Tidtagning:
Tidtagningen sker med hjälp av chip. Chipet fastsätts på vänstra benet vid vristen.
Utöver sluttiden tas också mellantid vid 25 km varvningen.

Annullering av anmälan:
Vid sjukdomsfall kan anmälan flyttas till följande år mot anvisande av läkarintyg.
Läkarintyg scannas och skickas till email adressen ifbrahe@gmail.com.

Inhibering av Fäbodaloppet:
I händelse av att årets Fäbodalopp måste inställas pga dåligt väder eller snöfattig
vinter kan följande alternativ väljas:
– Alternativ 1: Skidåkaren flyttas till nästa års Fäbodalopp utan extra kostnad.
– Alternativ 2: Ifall skidåkaren meddelar att hen inte vill delta i nästa års Fäbodalopp återbetalar IF Brahe 50 % av anmälningsavgiften.

Parkering:
Det finns gott om parkeringsplatser vid Vestersundsby skidcentrum. Parkering efter
gatorna är inte tillåtet, utan våra parkeringsvakter visar dig till det rätta parkeringsområdet.

Skidstil:
Klassisk åkstil gäller under hela loppet. Övervakning förekommer. Stilbrott medför
sanktioner enligt FIS regler. Användning av fristil leder till diskvalisering.

Tidsstraff vid nerskräpning:
Det är inte tillåtet att slänga skräp under Fäbodaloppet. Blir du påkommen med att
slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.
Du får slänga skräp:
– i soptunnorna vid Vätskekontrollerna
– där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du
slänger.

Stavlängd:
Stavarnas längd bör vara enligt FIS regler.

Vätskestationer:
Totalt finns det 3 st vätskestationer på tävlingsrutten.
– No 1: Tävlingsområdet
– No 2: Travbanan
– No 3: Lövbacka stugan
Sportdryck, vatten, russin och choklad finns vid alla vätskestationerna.

Sjukvård:
Första hjälppersonal finns stationerad vid tävlingsplatsen. En snöskoter finns också
på plats och kan användas vid behov. Vid akuta fall kontaktar vi räddnigsmyndigheterna.

Försäkringar:
Deltagande sker på egen risk. Vid olycksfall bör arrangören omedelbart informeras
om vad som har hänt.

Bryta loppet:
Om du av någon anledning är tvungen att avbryta loppet måste du uppsöka en
funktionär vid tävlingsplatsen och återlämna ditt tävlingsnummer.
Omklädning och tvätt:
Dusch och bastu finns vid föreningsstugan.

Resultat:
Resultaten sätts upp på anslagstavlan vid tävlingscentret. De slutliga resultaten publiceras också på IF Brahes hemsida strax efter att alla deltagarnas målgång.

Jury:
Juryn består av:
– TD: Leif Häggman
– Tävlingsledare: Anders Söderlund

Anmälningsdirektiv
Vid anmälan till tävlingen godkänner de tävlande att resultatlistor med namn och
resultat publiceras på IF Brahes hemsida och i dagstidningarna.

Fotografering
Vid tävlingen fotograferas och filmas deltagarna slumpmässigt. IF Brahe förbehåller sig rättighet att publicera bilderna på vår hemsida.

KILPAILUINFO

Fäbodahiihto on Vasa loppetin karsintakilpailu. Fäbodahiihto hiihdetään 4.2.2024 klo 11:00.

Kilpailukanslia ja lähtöasiakirjat:
Kilpailuasiakirja sisältää numerolappu ja ajanottochip ja on haettavissa kilpailupäivänä klo 09:00 alkaen. Lähtönumero on haettava viimeistään 15 min ennen lähtöä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumissivu sulkeutuu 2.2.2024 klo 23:30

Osanottomaksut
50 km: 49 €
25 km: 39 €
Juniorit: 10 €

Lähtö
50 km ja 25 km hiihtäjien lähtöaika on klo 11:00. Luokka ilman ajanottoa voi lähteä matkalle jo klo 10:00.
Junioriluokan lähtöaika on klo 11:15.
Lähtöpaikalla on kolme karsintaaluetta johon järjestäjä sijoittaa parhaat hiiihtäjät. Muut hiihtäjät sijoitetaan neljänteen lähtöruutuun.

Ajanotto:
Ajanotto tapahtuu chip:n avulla. Chip laitetaan vasempaan jalkaan. Loppuajan lisäksi otetaan väliaika 25 km:n kohdalla.

Ilmoittautumisen peruuttaminen
Mikäli hiihtäjä sairastuu voimme siirtää kilpailija seuraavalle vuodelle lääkäritodistusta esittämällä.
Todistus lähetetään osoitteeseen ifbrahe@gmail.com.

Kilpailun peruuttaminen
Mikäli kilpailu peruutetaan on kilpailijalle seuraavat vaihtoehdot.
– Vaihtoehto 1: Kilpailija siirretään seuraavalle vuodelle ilman lisämaksua.
– Vaihtoehto 2: Mikäli kilpailija ei halua siirtoa, palautamme 50 % osanottomaksusta.

Pysäköinti
Tarvittava määrä pysäköintipaikkoja löytyy hiihtokeskuksen läheisyydessä. Pysäköinti kaduilla on kielletty.

Hiihtotyyli
Ainoastaan perinteinen tyyli on sallittu. Valvonta tehään järjestäjien toimesta. Vapaa tyyli johtaa hylkäämiseen.

Roskaaminen kilpailureitillä
Roskien heittääminen ei ole sallittua. Mikäli heittäminen tulee järjestäjien tietoon, johtaa tämä 15 min aikalisään.
Roskien jättäminen on sallittua juomapaikkojen yhteydessä.

Hiihtosauvojen pituus
Hiihtosauvojen pituus on oltava FIS ohjeiden mukaisesti.

Juomapaikat:
3 kpl on reitin varrella
– Kilpailupaikalla
– Raviradalla
– Lövbackan tuvan läheisyydessä.

Ensiapu
Ensiapuhenkilöstö on kipailualueella koko kilpailun aikana. Akuuttien tilanteiden yhteydessä otamme yhteys pelastusorganisaatioon.

Vakuutukset
Jokainen kilpailija osallistuu omalla vastuulla

Kilpailun keskeyttäminen
Jos kilpailija keskeyttää kilpailun, hänen on ilmoittautua kilpailupaikalle siitä ja luovuttaa numeronsa järjestejille.

Vaatteiden vaihto ja peseytyminen
IF Brahen hiihtotuvalla on tiloja tätä varten sekä naisille että miehille

Kilpailujuru
TD: Leif Häggman
Kilpailun johtaja: Anders Söderlund

Ilmoittautumisohje
Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailija hyväksyy että tulokset voidaan julkaista IF Brahen kotisivulla ja paikallislehdissä

Kuvaaminen
Kilpailun aikana osanottaja kuvataan satunnaisesti. IF Brahe on oikeutettu julkaista valuokuvat kotisivullaansa ja sosiaallisessa mediassa.