Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV KANONRACET 10.12.2023

Tävlingsplats
Som tävlingscentral fungerar Larsmo Idrottspark
Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo

Tävlingskansli
Tävlingskansliet finns inne i fritidsgården
Omklädning, dusch och wc
Finns inne i fritidsgården

Skidsstil
Fri still

Tävlingsnummer
Tävlingsnumrorna avhämtas personligen från tävlingskansliet som finns inne i
fritidsgården.
För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50 €.

Tävlingsledare
Anders Söderlund: 044-750 9226

TD
Tomas Wikblom: 050-344 6529

Spåren
Tävlingsspåren får användas för skidtestning och uppvärmning, absolut förbjudet att
skida i fel riktning. Start- och målområdet stängs 30 minuter före första start.

Klasser och sträckor (Fri teknik)
Klass Sträcka Klass Sträcka
D8 1 km : H8 1 km
D10 2 km : H10 2 km
D12 2 km : H12 2 km
D14 4 km : H14 4 km
D16 4 km : H16 6 km
D18 6 km : H18 6 km
D21 6 km : H21 10 km
H50 6 km


1 km och 2 km skidspår används
4 km skidas som 2 x 2 km
6 km skidas som 3 x 2 km
10 km skidas som 5 x 2 km

Resultat
Publiceras ute på anslagstavlan och på IF Brahes hemsida.

Prisutdelning
Prisutdelningen sker utomhus utanför fritidsgården, speakern meddelar när
prisutdelningarna sker
I H/D 8–16 får alla deltagare pris.
Servering
Inne i fritidsgården finns försäljning av kaffe, te, saft, semlor. På utsidan kan man
köpa grillkorv.
Välkommen!

Tävlingsdirektiv i PDF format