Tävlingsanmälan

Tävlingsinfo
Hiihtoliitto har ändrat en del i anmälningssystemet, vilket gör att den enskilde skidåkaren skall kunna ta ett större ansvar för sina tävlingsanmälningar. I och med att IF Brahe betalar tävlingsavgiften för våra aktiva, så har vi beslutat att vi fortsätter som förut. Anmälan skickas till anmalbrahe@gmail.com senast två dygn innan den officiella anmälningstiden går ut.
Anmälningstiden går oftast ut kl 21:00. Så om den sista anmälningstiden är ex 16.12 skall anmälan vara oss tillhanda senast 14.12 kl 21:00. Eventuella sena anmälningar sköter man själv om, det vill säga, både anmälningen och betalningen.
Det är Anki Westerlund som i år igen har hand om anmälningarna, och alltså hon som svarar er vid behov. Behöver ni nå Anki på telefon når ni henne på nummer +358 50 350 3033. Men notera att alla anmälningar skall komma in via e-posten.
I anmälan skall följande uppgifter ingå:
– Tävlingens namn och datum
– Deltagarens licensnummer första gången ni anmäler(ski-pass nummer)
– Deltagarens namn
– Vilken klass man anmäler sig till

Klassindelningar
F/P 6 = födda 2017 och yngre
F/P 8 = födda 2016 – 2015
F/P 10 = födda 2014 – 2013
F/P 12 = födda 2012 – 2011
F/P 14 = födda 2009 – 2010
F/P 16 = födda 2008 – 2007
F/P 18 = födda 2004 – 2005

IF Brahe står för anmälningsavgifterna till alla tävlingar för aktiva juniorer och seniorer som deltar i vår verksamhet