IF Brahe styrelse
Ordförande
Susanna JakobssonBennäsvägen 85, 68600 JAKOBSTAD040-661 6852susannajakobsson25@gmail.com
Viceordförande
Håkan Holmqvist Bävervägen 3, 68600 Jakobstad040-585 2215hholmqv@gmail.com
Sekreterare
Tommy Björklund Brunbergsvägen 38, 68600 JAKOBSTAD050-593 9175tommy.bjorklund@multi.fi
Kassör
Peter Kronholm Båtmansvägen 6, 68620 JAKOBSTAD 050-561 6150kronholm.peter@gmail.com
Medlem
Mats Nilsström Östra Hällvägen 21, 68600 JAKOBSTAD 050-343 2738 mats.nilsstrom@gmail.com
Medlem
Tommy Joensuu Svedjenabbagatan 12, 68600 JAKOBSTAD 050-564 8369 tjoensuu69@gmail.com
Medlem
Yngve Sandström Tingshusgatan 10, 68600 JAKOBSTAD 040-585 2442 yngve.sandstrom@gmail.com
Medlem
Dick Enqvist Slåttervägen 26, 68620 JAKOBSTAD 0400-341 339 dickenqvist@hotmail.com
LIF’s representant
Nina Riska044-721 8184nina.riska@multi.fi
Skidsektionen
Ordförande
Mats Nilsström Östra Hällvägen 21, 68600 JAKOBSTAD 050-343 2738mats.nilsstrom@gmail.com
Orienteringssektionen
Ordförande
Tommy Joensuu Svedjenabbagatan 12, 68600 JAKOBSTAD050-564 8369tjoensuu69@gmail.com
Motionssektionen
Ordförande
Dick Enqvist Slåttervägen 26, 68620 JAKOBSTAD0400-341 339dickenqvist@hotmail.com