IF Brahe styrelse
Ordförande
Susanna JakobssonBennäsvägen 85, 68600 JAKOBSTAD0406616852susannajakobsson25@gmail.com
Viceordförande
Håkan Holmqvist Bävervägen 3, 68600 Jakobstad0405852215hholmqv@gmail.com
Sekreterare
Tommy Björklund Brunbergsvägen 38, 68600 JAKOBSTAD0505939175tommy.bjorklund@multi.fi
Kassör
Peter Kronholm Båtmansvägen 6, 68620 JAKOBSTAD 0505616150kronholm.peter@gmail.com
Medlem
Mats Nilsström Östra Hällvägen 21, 68600 JAKOBSTAD 0503432738 mats.nilsstrom@gmail.com
Medlem
Tommy Joensuu Svedjenabbagatan 12, 68600 JAKOBSTAD 0505648369 tjoensuu69@gmail.com
Medlem
Yngve Sandström Tingshusgatan 10, 68600 JAKOBSTAD 0405852442 yngve.sandstrom@gmail.com
Medlem
Dick Enqvist Slåttervägen 26, 68620 JAKOBSTAD 0400341339 dickenqvist@hotmail.com
LIF’s representant
Skidsektionen
Ordförande
Mats Nilsström Östra Hällvägen 21, 68600 JAKOBSTAD 0503432738mats.nilsstrom@gmail.com
Orienteringssektionen
Ordförande
Tommy Joensuu Svedjenabbagatan 12, 68600 JAKOBSTAD0505648369tjoensuu69@gmail.com
Motionssektionen
Ordförande
Dick Enqvist Slåttervägen 26, 68620 JAKOBSTAD0400341339dickenqvist@hotmail.com