Rutt / Reitti

Årets Fäbodalopp skidas på Fäboda vandringsled. Detta betyder att loppet startar vid IF Brahes sportstuga. Då skidåkarna har skidat ca 3 km på elljuspåret tar de av mot travbanan. Därefter rundar de vandringsleden och återvänder mot travbanan. Sedan går banan mot brahes elljusspår och mot målområdet enligt banmärkningen.

Tämän vuoden Fäbodahiihto hiihdetään Fäbodan luonnonpolulla. Lähtö tapahtuu IF Brahen hiihtomajalla. Ensin hiihdetään valaistulla ladulla noin 3 km ja sen jälkeen käännetään raviradan suuntaan. Raviradalta kierretään luontopolkua ja tullaan takaisin raviradalle, josta palataan IF Brahen valaistulle ladulle, jonka jälkeen kierretään latua. Maali on IF Brahen hiihtomajalla jossa on virallinen maaliintulopaikka.