Juniorer / Juniorit

KONTAKTUPPGIFTER

Ni kan kontakta oss om ni har frågor
eller funderingar!
Ida Högland, 050 3209 355
Pernilla Sundvik, 050 5347 666

Ansvariga och ledare

Snart drar juniorträningarna igång och huvuddragarna
behöver lite hjälp, så här följer en lista över vem som är
huvudansvarig och vilka som deltar vid varje tränings-
tillfälle. Om du inte har möjlighet att delta när du är insatt
på listan så byt med någon eller sök en ersättare. Vid
eventuella frågor kan ni kontakta Ida H elller Pernilla.
LIstan över ansvariga och medhjälpare

Juniorträningar 2019

Våren närmar sig och snart kör juniorträningarna igång.

OBS! Detta år hålls träningarna på torsdagar.

Under länken här under finns det mera information.

Information till föräldrar

Vad är orientering?

2.5                 Vestersundsby kl.18 

9.5                 Oxhamns kl.18 

16.5               Larsmo sportstuga kl.18 

23.5               Gamla Hamn kl. 18 (Resultat, mellantider)

26.5. (extra)  Östanpå (Resultat, mellantider)

30.5               Ruusulehto skola kl.18

6.6                 Farmvägen kl.18

13.6               Lillsand kl.18(Resultat, mellantider)

20.6               Storsand kl.18

___________________________________________

22.8              Nanoq kl.18

29.8              Nätihamnen kl.18

5.9                Storsand kl.18