Skärmjakten – Brahes arr.

Brahes kontaktperson: Mattias 0400-912792

Ansvarig sammankallare är märkt med fet stil, och denna kallar in fler personer om det behövs. Parkeringsdirigeringen beror av platsen och är viktigast från starten av evenemanget.

Kartutskrivning via Dan (050-5624924) eller Mattias (0400-912792).

Kontroller och övrigt material fås av Jukka (050-3575858).

Resultatdator, publicering av resultat på hemsidan / i tidningarna sköts av Mattias (0400-912792).