Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV ÖIDM 4-5.2.2023

Tävlingsplats
Som tävlingscentral fungerar Larsmo Idrottspark 
Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo 
Tävlingskansli
Tävlingskansliet finns inne i fritidsgården
Omklädning, dusch och wc
Finns inne i fritidsgården och vid Cronhjelms skolans festsal, ingång från baksidan
(mot skidspåret)
Skidsstil
Lördag: Fri still
Söndag: Klassiskt + Skate + Skate
Tävlingsnummer
Tävlingsnumrorna avhämtas föreningsvis från tävlingskansliet, de är sorterade i
påsar per förening.
De nummerlappar som inte används returneras till tävlingskansliet. För icke
returnerat tävlingsnummer debiteras 50 €.
Tävlingsledare
Frej Stenman 050-596 6458
TD
Lotta Wasström 050-514 6172
Vice TD
Tomas Wikblom 050-344 6529
Spåren
Tävlingsspåren får användas för skidtestning och uppvärmning, absolut förbjudet att
skida i fel riktning. Start- och målområdet stängs 30 minuter före första start både
lördag och söndag.

Klasser och sträckor individuellt (Fri teknik)
Klass Sträcka Klass Sträcka
D8* 1,5 km H8* 1,5 km
D10 2 km H10 2 km
D11 2 km H11 2 km
D12 3 km H12 3 km
D13 3 km H13 3 km
D14 3 km H14 5 km
D15 5 km H15 5 km
D16 5 km H16 7 km
D18 5 km H18 10 km
D21 10 km  H21 15 km
D35 5 km H35 10 km
D45 5 km     H45 7 km
H55 5 km
H65 5 km

(D8 och H8 ej mästerskapsklasser)
1.5, 2, 3 och 5 km:s skidspår används
7 km skidas som 5+2 km
10 km skidas som 5+5 km
15 km skidas som 5+5+5 km
Klasser och sträckor stafett (K+F+F)
Klass Sträcka Klass Sträcka
D10 3 × 2 km H10 3 x 2 km
D12 3 × 2 km H12 3 x 2 km
D14 3 x 3 km H14 3 × 3 km
D16 3 x 3 km H16 3 × 5 km
D21 3 x 5 km H21 3 × 7 km
MIX 120 3 × 3 km
I Mix klassen skall personer av båda könen ingå i ett lag, lagets sammanlagda ålder
måste vara minst 120 år och minimiålder för deltagande är 40 år.
2, 3 och 5 km:s skidspår används
7 km skidas som 5+2 km
Laguppställning
Anmäl laguppställningarna senast lördag 4.2 kl 16.00 via länk på hemsidan.
Resultat
Publiceras ute på anslagstavlan och på IF Brahes hemsida

Prisutdelning
Prisutdelningen sker utomhus utanför fritidsgården.
På lördag premieras alla i klasserna H/D 8-12. I klasserna H/D13-16 premieras de 6
bästa. I klasserna H/D18-65 premieras de 3 bästa.
Prisutdelning 1: H/D8-10 kl. 12.00
Prisutdelning 2: H/D11-15 kl. 13.30
Prisutdelning 3: H/D15-65 kl. 15.00
På söndag premieras de 3 bästa i varje klass.
Tidtabell för prisutdelningarna meddelas senare.
Servering
Inne i fritidsgården finns försäljning av kaffe, te, saft, semlor, hotdogs mm. På utsidan
kan man köpa grillkorv. Kortbetalning föredras men kontanter fungerar också.

Lagledarmöte

Lagledarmöte hålls på fredag kväll kl 20.00 via Teams

                                            Meeting ID: 341 636 378 392
                       Passcode: oCDjsM

                                            Download Teams | Join on the web

                                            Click here to join the meeting

Välkommen!