BLI MEDLEM

Anmäl dig till föreningsmedlem via denna länk

Medlemsavgifterna för medlemmar i IF Brahe är enligt följande:
– Medlemmar under 18 år 10 €
– Medlemmar från och med 18 år 20 €
– Familjepris 50 €
I det skedet då du anmäler dig till föreningsmedlem, behöver du inte utföra någon betalning, utan en betalningsförbindelse utskickas en gång per år till alla medlemmar.

IF Brahen jäsenmaksut ovat alla olevan mukaisesti:
– Jäsen alle 18 vuotta 10 €
– Jäsen 18 vuotta ja vanhemmat 20 €
– Perhemaksu 50 €
Siinä vaiheessa kun ilmoittaudut jäseneksi, et tarvitse tehdä maksusuoritusta.
IF Brahe lähettää maksusuorituksen kaikille aktiivisille jäseneille kerran vuodessa.