Lagledarmöte

Lagledarmöte

Lagledarmöte hålls på fredag kväll kl 20.00 via Teams

                                            Meeting ID: 341 636 378 392
                       Passcode: oCDjsM

                                            Download Teams | Join on the web

                                            Click here to join the meeting

ÖIDM 4-5.2.2023

Teams lagledarmöte 03.02.2023 kl. 20.00

Föredragningslista

1. Öppnande av möte

2. Närvarande

3. Presentation av organisationen

4. Presentation av juryn

5. Granskning av startlistorna

6. Spår kartor

7. Kurvtagningsteknik

8. Uppvärmningsspår & skidtestning  

9. Mätning av stavar

10. Preparering av banorna

11. Tidtabell

12. TD:s tal tur

13. Arrangörernas tal tur

14. Övrigt

15. Mötets avslutande

.

  1. Mötets öppnande

                                 • Öppnande av lagledarmöte

  • Närvarande

• Frej Stenman                                     • Leif Källman

• Anders Söderlund                              • Lotta Wasström

• Tomas Wikblom                   • Bettina Wikblom

• Markku Riutta                                     • Tina Lassander

• Johan Hertsbacka                              • Kaj Holm

• Tor-Leif Häggman                              • Jens Fröding

• Ann-Catrin Snickars                           • Jim Snickars

• Björn Eriksson                                    • Kim Nordqvist

• Maria Halonen                                   

  • Presentation av organisationen

• Tävlingsledare:    Frej Stenman

• Tävlingssekreterare:             Sofia Stenvall

• Banmästare:                         Leif Källman

• Tidtagning:                           Sune Lind

• Första hjälp:                         Johan Vikström, Fia Gäddnäs

  • Presentation av juryn

• Tävlingens TD:     Lotta Wasström              

• Tävlingens TDA: Tomas Wikblom

• Tävlingsledare:    Frej Stenman

  • Granskning av startlistorna

• Startlista för individuella sträckor lördag 4.2

• Anmälda: 242 deltagare

• Startlista för stafetterna söndag 5.2

• Anmälda: 84 lag

  • Spår kartor finns under fliken spårkartor

                                 • 1.5, 2, 3 och 5 km:s spår används

                                 • 7 km skidas som 5+2 km

                                 • 10 km skidas som 5+5 km

                                 • 15 km skidas som 5+5+5 km

7. Spåren

  • Lördag: På 1,5 km:s banan finns det uppdraget ett klassiskt skidspår.    På de övriga sträckorna finns det uppdraget klassiskt spår i                                 utförslöporna.

  • Söndag: Dubbla klassiska spår längs med högra sidan, i                           kurvzonerna dras inga spår       

8. Uppvärmningsspår & skidtestning

  • Tävlingsspåren får användas för skidtestning och uppvärmning,                          absolut förbjudet att skida i fel riktning.

  • Start- och målområdet stängs 30 minuter före första start både           lördag och söndag.

9. Stavmätning

10. Preparering av banorna

  • Banorna prepareras kvällen/natten före båda tävlingsdagarna, om               det kommer att snöa under natten/morgonen prepareras banorna så     nära tävlingarna som möjligt.

11. Tidtabell

  • Lördag

                   • Första start kl. 10.30

                   • Sista åkaren beräknas vara i mål kl. 14.00              

  • Söndag

                   • Första start kl. 11.00

                   • Sista åkaren beräknas vara i mål kl. 15.00

12. TD:s tal tur

  • Kurvtagningszoner markeras med grankvistar

  • Teknikövervakare finns utplacerade under de klassiska sträckorna          under stafetterna

  • Ge spår vid första begäran (intervallstart)

  • Eget ansvar att man skidar rätt spår, observera varvning och i vilken     ordning spåren skall skidas

  • Officiellt resultat 15 minuter efter klassens sista målgång om inte        juryn behöver mera tid för bedömning

    • Besvärstiden 15 min

  • Lycka till i tävlingarna och vi höjer på stämningen med hejarop!

13. Arrangörens tal tur

  • Tävlingsnummerutdelning föreningsvis i plastpåsar från                                                tävlingskansliet.

  • Resultaten sätts upp på anslagstavlan på utsidan och publiceras                också på IF Brahes hemsida

  • Omklädningsrum och WC finns inne i fritidsgården och vid                        Cronhjelms skolans festsal, ingång från baksidan (mot skidspåret)  

  • Prisutdelning sker enligt tidtabell på hemsida, kom i tid

14. Övrigt

  • Stafettuppställningar bekräftas via formulär på IF Brahes hemsida       senast kl. 16.00 på lördag

  • Det är ok för en förälder att skida tillsammans med ett minderårigt     barn i spåret, dock ej på start- och målområdet!

  • Parkering

    • Adress: Larsmo Idrottspark, Norra Larsmovägen 70

15. Mötets avslutande