BASTUCUP

Våren närmar sig och så gör även årets bastu-cup, som startar den 29.4.2019  med ett testlopp, som sker med gemensam start kl. 18:00. Vid de följande loppen sker starterna via utjämning, enligt en på förhand uppgjord startlista, där var och ens ”löpförmåga” är beaktad. I år kommer vi också att arrangera 5 km loppet på spånbanan. Alla övriga tävlingar löps på Ådövägen. Vi har skilda klasser för både herrar och damer.

Resultat. 

Resultaten är insatta under Resultat / bastucupen. 

Tävlingsprogram:

29.4.2019 10km   testloppGemensam start kl:18:00Löpning på Ådövägen 
7.5.201915kmFörsta start kl:18:00Löpning på Ådövägen 
14.5.2019 5 kmFörsta start kl:18:00Löpning på spånbanan 
21.5.2019 10km finalFörsta start kl:18:00  Prisutdelning efter loppet och kaffe

Startlistor
Startlista 15 km  7.5.2019 
Startlista 5 km    14.5.2019 
Startlista final 10 km. 21.5.2019

Anmälan:
På förhand via anmälningsblanketten på vår hemsida, framtill den 28.4 kl 18:00. 
Efteranmälning möjlig på tävlingsplatsen.
Anmälning till deltävlingarna skall också ske via anmälningsblanketten på vår hemsida.

Ruttkarta
Ruttkartan hittar du via denna länk

Tävlingsplatsen
Infokarta hittar du via denna länk

Startavgift: 
I startavgiften ingår bastu och saft. 
Förhandsanmälda: 40 € för hela bastucupen 
Anmälan på startplates 50 € för hela bastucupen
Enskild deltävling: 15 €/gång.

Tävlingsnummer:
Varje deltagare använder samma tävlingsnummer under hela bastu-cupen.
På tävlingsnumret finns en chipremsa, varför tävlingsnumren återlämnas efter varje deltävling.

Poängräkningen:
För att erhålla slutpoäng i bastucupen måste man delta i testloppet


Bonuspoäng: 
Bonuspoäng utdelas inte i årets tävling

Löpare som inte har deltagit i testloppet erhåller inga poäng under bastucupens deltävlingar. Dessa löpare inplaceras inte heller på förhand i startlistan, utan de ska själva före varje deltävling, placera in sig i önskat startfält. 

Kom med i en trevlig tävling där Du startar i en jämnstark grupp och framför Dig har tävlare Du sannolikt borde få fatt medan bakifrån kommer de som borde hinna ifatt Dig!

Om du har frågor kontaka:
Håkan Holmvist tel 040 5852215 eller Yngve Sandström 040 5852442

VÄLKOMMEN 
IF Brahes motionssektion

Vuoden 2019 saunacup lähestyy ja testijuoksu järjestetään 29.4.2019.
Uutuutena tänä vuonna on että naisilla ja miehillä on oma saunacuppi. Tämä tarkoittaa että naisilla ja miehillä on oma pistelaskelma.
 

29.4.2019 10km   testljuoksuYhteislähtö klo 18:00Reitti Ådöntiellä 
7.5.201915kmEnsimmäinen lähtö klo 18:00Juostaan edestakaisin Ådön kalasatamaan 
14.5.2019 5 kmEnsimmäinen lähtö klo 18:00Kipailu järjestetään pururadalla 
21.5.2019 10 kmEnsimmäinen lähtö klo 18:00Reitti Ådöntiellä(palkintojen jako maaliintulon jälkeen, sekä kahvi)

Lähtöluettelot
Lähtöluettelo 15 km  7.5.2019
Lähtöluettelo 5 km    14.5.2019

Kipailupaikan sijoitus
Sijoituskartta löytyy tästä linkistä

Kilpailureitti
Reitti löytyy tästä linkistä

Ilmoittautuminen
Kotisivun kautta 28.4.2019 klo 18:00 mennessä.
Jälkiimoittautuminen mahdollinen kilpailupaikalla.

Ilmoittautuminen osakilpailuihin myös kotisivun kautta. 


Osanottomaksu:
Osanottomaksuun sisältyy saunominen ja mehua.
Ilmoittautuminen etukäteen::     40 € / koko saunakuppi 
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla 50 € koko saunacuppi

Maksu / osallisumiskerta          15 €.
 Kilpailunumerot:
Kaikki osanottajat käyttävät sama numero koko kilpailun aikana.
Numeroon on kiinnitetty chiplähetin, ja sen takia numerot palautettava jokaisen kilpailun jälkeen. Osanottajat saavat numeronsa takaisin seuraavassa kilpailussa.

Saunacupin kokonaispistelaskenta:
Ainoastaan niitä juoksijoita jotka ovat osallistuneet testijuoksuun ovat mukana kokonaispistelaskennassa…
 

Bonuspisteet:

Tänä vuonna ei jaeta bonuspisteitä
 

Juoksijat joka eivät ole osllistuneet testijuoksuun, eivät saa pisteitä koko kilpailun aikana. Me emme myöskään sijoita näitä juoksijoita lähtöluetteloon etukäteen, vaan niiden tulee itse ilmoittaa mihin lähtöryhmään he haluavat lähteä.

Tule mukaan suosittuun kilpailuun missä lähdet juoksemaan tasavertaisessa ryhmässä. Sinulla on mahdollisuus tavoittaa sinua hitaampia juoksijoita sekä myös sinun takanasi on mahdollisesti tulossa sellaisia juoksijoita joiden päiväkunot on hyvä.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys:
Håkan Holmqvist puh 040 5852215 tai Yngve Sandström 040 5852442

TERVETULOA
IF Brahen kuntoilujaosto