ANDELSBANKENS SERIETÄVLINGAR 2020

Tävlingsprogram:

Andelsbankens serietävlingar 2020 som ordnas i VBY JAKOBSTAD:

Datum för årets tävlingar kommer närmare vintern

Andelsbankens serietävlingar 2020 som ordnas i Larsmo:

Datum för årets tävlingar kommer närmare vintern

Säsongen 2019-2020 indelas skidåkarna i åldersklasser enligt följande:

Klasser: Pojkar (M) och Flickor (N)

Sträckorna är Ungefärliga och meddelas på plats då vi vet hur långt spår vi har till förfogande.

6 år : 2014 och tidigare födda, Sträcka ca 0,5km, ingen tidtagning

8 år: 2012-2013, Sträcka ca 1km, ingen tidtagning

10 år : 2010-2011, Sträcka ca 2km

12 år: 2008-2009, Sträcka ca 2km

14 år: 2006-2007, Sträcka F, ca 3km P ca 5km

16 år : 2004-2005 Sträcka ca 5km

Allmän klass: 5km – Tävlingsavgift i allmänna klassen är 5€ betalas kontant på plats!

Anmälningar helst via länk från hemsidan, första start 18:30.