Företagsstafett

INBJUDAN TILL FÖRETAGSSTAFETT 

OBS! Stafetten framflyttad till 8.3.2022 

IF Brahe bjuder in till en företagsstafett, där nejdens företag får en möjlighet att tävla mot varandra med skidorna under fötterna.  Med denna Skidstafett vill vi hjälpa er med att sporra och uppmuntra er personal att motionera på fritiden. Samtidigt blir detta ett  bra evenemang för att höja gemenskapen inom företaget, men även bland alla företagare i nejden.  

Stafetten arrangeras vid Holms skidspår i Larsmo tisdagen 8 mars 2022 med start kl. 19.00 

Reglerna är enkla: 

• Till ett stafettlag behövs tre personer och varje sträcka är ca 1,5 km. Alltså 3 x 1,5 km (K+K+F).  • Deltagarna i stafetten bör vara i något slag av arbetsförhållande i företaget.  

• Om något stafettlag blir knappt, så får man låna en av IF Brahes egna skidjuniorer.  

• Kostnaden för ett lag är 250 €. För varje därpå följande lag från samma företag debiteras 100 €.  Intäkterna går oavkortat till IF Brahes Skidsektions juniorverksamhet.  

Företagsstafetten kommer att bli ett återkommande evenemang varje år och en vandringspokal delas ut till det vinnande laget och  företagets namn graveras in.  

Anmälan skickas till Mats Gäddnäs per e-post matsgaddnas@gmail.com senast den 28.2.2022. Eventuella frågor svarar även Mats  på (050 5983 003). Stafettlagens deltagare samt vilka sträckor de skidar, meddelas en par dagar innan stafetten.  

Vi följer naturligtvis de aktuella Corona direktiv som gäller vid tillfället.  

Varmt välkomna med! 

Med hopp om en rolig kväll tillsammans, 

IF Brahe Skidsektion.