FÄBODA OUTDOOR 8.9.2019


Tävlingsplats och bansträckning
Start och målgång vid Fäboda Lillsand.
Tävlingsrutterna går i den vackra naturen vid Fäboda Lillsand och Storsand, och vi använder oss av befintliga stigar i naturen.
Varvning sker vid Lillsand bäcksbron. 
Både MTB och traillöpningen använder samma 10 km:s bansträckning.
Ungdomsklassens bana är ca 3 km.
Förutom MTB och trail tävlingarna arrangerar vi också en motionsorientering med tre olika banlängder.

Tävlingssträckor och tidtabell
MTB

Herrar                                  20 km            start kl 10:00
Damer                                 20 km            start kl 10:00
Motionsklass                       20 km            start kl 10:00
Ungdomsklass                    3 km              start kl 11:40
Motions- och ungdomsklassen utan tidtagning

Traillöpning
Herrar                                 10 km            start kl 11:30
Damer                                 10 km            start kl 11:30
Motionsklass                       10 km            start kl 11:30
Ungdomsklass                    3 km              start kl 11:45
Motions- och ungdomsklassen utan tidtagning

Orientering
Bana A  4,9 km
Bana B  3,4 km
Bana C  1,7 km
Start mellan kl 13:00 – 15:00. Enligt vanligt skärmjaktsförfarande.

Ungdomsklassernas tävlingsregler
Åldersgräns 12 år
I ungdomsklassen finns ingen undre åldersgräns, utan det är på föräldrarnas ansvar att avgöra om barnets kunnande och uthållighet är tillräcklig. OBS! Ungdomsklassen är en lekfull tävling och vi använder oss av en enklare och lättare bansträckning.
I ungdomsklassen deltar MTB och traillöparna utan tidtagning men de tre första flickorna och pojkarna erhåller pris.

Deltagaravgifter:
MTB
Herrar och damer

Anmälning senast den 18.8.2019             Anmälningsavgift 20 €
Anmälning 19.8 – 4.9.2019.                     Anmälningsavgift 30 €
Ungdomsklasserna
Anmälning senast den 4.9.2019               Anmälningsavgift 5 €
Anmälning via IF Brahes hemsida / Fäboda outdoor / anmälan
Efteranmälan på tävlingsplatsen möjlig.

Traillöpning 
Herrar och damer
Anmälning senast den 18.8.2019.            Anmälningsavgift 20 €
Anmälning 19.8 – 4.9.2019.                     Anmälningsavgift 30 €
Ungdomsklasserna
Anmälning senast den 4.9.2019               Anmälningsavgift 5 €
Anmälning via IF Brahes hemsida / Fäboda outdoor / anmälan

 Efteranmälan på tävlingsplatsen möjlig.

Orientering
Deltagaravgift i alla klasser 5 €
Anmälning sker på tävlingsplatsen. Ingen anmälan via IF Brahes hemsida
Deltagande endera med eller utan tidtagning.

Saftstationer
På MTB och Trail tävlingsrutten finns 2 st saftstationer samt en vid målgång

Bastu och duschmöjligheter
På tävlingsplatsen finns det inte möjlighet till bastu och dusch, men bastu och duschmöjligheter finns att tillgå vid Brahes föreningsstuga vid Vestersundsby.

Vid frågor: kontakta Yngve Sandström tel 040 5852442

Fäboda Outdoor järjestetään 8.9.2019.

Kilpailupaikka ja kilpailureitti
Lähtö ja maalialue sijaitsee Fäbodan Pikkuhiekan alueella.
Kilpailureitti kulkee luonnonkauniilla  Pikkuhiekan ja Isohiekan alueella.
Reittinä on valittu olemassaolevia polkuja.
Sekä MTB kilpailijat ja Trail juoksijat käyttävät samaa reittiä. Reitin pituus noin 10 km.
Nuorisoluokan reitin pituus on 3 km.
MTB:n ja trailjoksun lisäksi järjästemme myös suunnistuskilpailun kolmella eri ratavaihtoehdolla..

Kilpailumatkat ja aikataulu
MTB
Miehet                                20 km            lähtö klo 10:00
Naiset                                 20 km            lähtö klo 10:00
Kuntoiluluokka                   20 km            lähtö klo 10:00
Nuorisoluokka                    20 km            lähtö klo 11:40
Kuntoilu- ja nuorisoluokka ilman ajanottoa.

Trailjuoksu
Miehet                                10 km            lähtö klo 11:30
Naiset                                 10 km            lähtö klo 11:30
Kuntoiluluokka                   10 km            lähtö klo 11:30
Nuorisoluokka                      3 km            lähtö klo 11:45
Kuntoilu- ja nuorisoluokka ilman ajanottoa.

Suunnistus
Rata A          4,9 km
Rata B           3,4 km
Rata C           1,7 km
Lähtö tapahtuu klo 13 – 15:00 välisenä aikana. Normaali iltarastikäytäntö.

Mahdollisuus osallistua joko ajanotolla tai ilman.

Osanottomaksut
MTB

Miehet ja naiset
Ilmoittautuminen 18.8.2019 saakka.        Osanottomaksu 20 €
Ilmoittautuminen 19.8 – 4.9.2019            Osanottomaksu 30 €
Nuorisoluokka
Ilmoittautuminen 4.9.2019 saakka           Osanottomaksu 5 €
Ilmoittautuminen IF Brahen kotisivu / Fäboda outdoor / Ilmoittautuminen
Jälkiilmoittautuminen kilpailupaikalla mahdollinen

Trailjuoksu
Miehet ja naiset
Ilmoittautuminen 18.8.2019 saakka.        Osanottomaksu 20 €
Ilmoittautuminen 19.8 – 4.9.2019            Osanottomaksu 30 €
Nuorisoluokka
Ilmoittautuminen 4.9.2019 saakka           Osanottomaksu 5 €
Ilmoittautuminen IF Brahen kotisivu / Fäboda outdoor / Ilmoittautuminen
Jälkiilmoittautuminen kilpailupaikalla mahdollinen.

Suunnistus
Osanottomaksu kaikilla matkoilla 5 €
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla.
Ilmoittautuminen kotisivun kautta ei ole mahdollista.

Juomapaikat
Kilpailureitillä 2 juomapaikka ja yksi maalialueella

Saunominen ja peseytyminen
Kilpailupaikalla ei ole peseytymismahdollisuutta vaan saunominen ja peseytyminen tapahtuu IF Brahen urheilutuvalla Vestersundinkylässä.

Jos on kysymyksiä soita Yngve Sandström puh 040 5852442