Tour de Joulu – orientering

Resultat och aktuell ställning: Se Träningsresultat


Etapp I Gamla Hamn

Etapp I: Anmäl härSe anmälda

Måndag, den 23 december. Nattorientering, samling kl 18:00 vid bastun, samling kl 18:30 vid Gamla Hamn. Två banor A ca. 4,5 km och B 2,5 km. Alla anmäler sig (deadline 22.12 kl 21.00). Banläggare: Jukka A


Etapp II Långsjövägen-Pörkenäsvägen

Etapp II: Anmäl härSe anmälda

Torsdag, den 26. december. Samling bastun 11:00, samling 11:30 korsning Långsjövägen-Pörkenäsvägen. Två banor A ca. 5,5 km och B ca. 3 km. Alla anmäler sig (deadline 25.12 kl 21.00). Banläggare: Dan S


Etapp III Vestersundsby

Etapp III: Anmäl härSe anmälda

Söndag, den 29 december. Kvartersorientering, samling/start vid bastun kl 13:00. (karta). Två banor A ca. 7 km och B ca. 4 km. Obs! Ta med A3 kartplast för både A- och B-bana. Alla anmäler sig (deadline 28.12 kl 21.00). Banläggare: Tom S

Kategorier:
Aktuellt Orientering