Minimize
tävlingsinfo

Minimize
Bastucup

Bastu-cupen 2018

Våren närmar sig och så gör även årets bastu-cup, som startar den 24.4.2018  med ett testlopp, som sker med gemensam start kl. 18. Vid de följande loppen sker starterna via utjämning, enligt en på förhand uppgjord startlista, där var och ens "löpförmåga" är beaktad. I år kommer vi också att arrangera 5 km loppet på spånbanan. Samtidigt har vi också gjort ändringar på 15 km rutten, som vi kommer att löpa på Ådövägen, fram och tillbaka till Fiskehamnen.
Övriga deltävlingar löps på Fäbodavägen.


Tävlingsprogram:
24.4.2018   10 km testlopp, gemensam start kl.18:30. Resultat finns under fliken Resultat

3.5.2018   15 km   Löpning på Ådövägen. Första start kl 18:00.  STARTLISTA     RUTTKARTA

8.5.2018   20 km. Första start kl 17:30   STARTLISTA

15.5.2018   5 km.   Löpning på spånbanan. Första start kl 18:30 STARTLISTA

22.5.2018   10 km final (prisutdelning efter loppet och kaffe) Första start kl 18:00  STARTLISTA


Anmälan:
På förhand via anmälningsblanketten på vår hemsida, framtill den 22.4 kl 18:00.
Efteranmälning möjlig på tävlingsplatsen.
Anmälning till deltävlingarna skall också ske via anmälningsblanketten på vår hemsida.


Startavgift:
I startavgiften ingår bastu och saft.

Förhandsanmälda:40 € för hela bastucupen

Enskild deltävling:     15 €/gång.

Tävlingsnummer:
Varje deltagare använder samma tävlingsnummer under hela bastu-cupen.
På tävlingsnumret finns en chipremsa, varför vi samlar in tävlingsnumren efter varje deltävling.

Poängräkningen:
För att erhålla slutpoäng i bastucupen måste man delta i Testloppet och finalloppet.
De fyra bästa tävlingarna per deltagare tas med i poängräkningen, vilket betyder att sämsta poängen inte tas med i slutresultet.
Testloppet och finalloppet tas med i slutpoängräkningen för alla deltagare.

Bonuspoäng: De löpare som presterar en bättre löptid i årets testlopp jämfört med fjolårets testlopp får bonuspoäng enligt följande:
Herrar 15 poäng
Damer 5 poäng

Löpare som inte har deltagit i testloppet erhåller inga poäng under bastucupens deltävlingar. Dessa löpare inplaceras inte heller på förhand i startlistan, utan de ska själva före varje deltävling, placera in sig i önskat startfält.

Kom med i en trevlig tävling där Du startar i en jämnstark grupp och framför Dig har tävlare Du sannolikt borde få fatt medan bakifrån kommer de som borde hinna ifatt Dig!

Om du har frågor kontaka:
Håkan Holmvist tel 040 5852215 eller Yngve Sandström 040 5852442

VÄLKOMMEN
IF Brahes motionssektion