Minimize
Tävlingsinformation 2018

Fäboda Outdoor arrangeras den 9.9.2018

Föreningen fyller 70 år 2018. Vi uppmärksammar detta med att ordna en sportsöndag den 9.9.2018.
De som vill uppvakta föreningen kan bidra med en summa till kontot FI2455670720039290.
Intäkterna går avkortat vidare till Projekt liv.
IF Brahe tackar på förhand för understödet.

Tävlingsplats och bansträckning
Start och målgång vid Fäboda kaffestuga.
Tävlingsrutterna går i den vackra naturen vid Fäboda Lillsand och Storsand, och vi använder oss av befintliga stigar i naturen.
Varvning sker vid Lillsand bäcksbron. Karta bifogas senare då vi har provcyklat och mätt upp banan nogrannare.
Både MTB och traillöpningen använder samma bansträckning som är ca 10 km.
Ungdomsklassens bana är ca 3 km.

Deltagarklasser
MTB och traillöpning: Herrar, damer, motionsklass utan tidtagning samt ungdomsklass under 12 år. I ungdomsklassen finns ingen undre åldersgräns, utan det är på föräldrarnas ansvar att avgöra om barnets kunnande och uthållighet är tillräcklig. OBS! Ungdomsklassen är en lekfull tävling och vi använder oss av en enklare och lättare bansträckning.
I ungdomsklassen deltar MTB och traillöparna utan tidtagning men de tre första flickorna och pojkarna erhåller pris.

Tävlingssträckor
MTB
Herrar och damer                        20 km
Motionsklass utan tidtagning       20 km
Ungdomsklass utan tidtagning      3 km

Traillöpning
Herrar och damer                       10 km
Motionsklass utan tidtagning      10 km
Ungdomsklass utan tidtagning     3 km

Tävlingstidtabell:
MTB
Herrar och damer start kl 10:00
Motionsklass utan tidtagning start kl 10:00
Ungdomsklassen start kl 12:00

Traillöpning:
Ungdomsklassen start kl 12:00
Herrar och damer start kl 13:00
Motionsklass utan tidtagning start kl 13:00

Deltagaravgifter:
Ungdomsklasserna
Anmälning senast den 5.9.2018, anmälningsavgift 5 €
Alla övriga klasser,  MTB och trailtävlingarna:
Anmälning senast den 19.8.2018, anmälningsavgift 20 €
Anmälning 20.8.2018 - 5.9.2018, anmälningsavgift 30 € 

Efteranmälning på platsen möjlig. Deltagaravgift 40 €. 

Saftstationer
På tävlingsrutten finns 2 st saftstationer samt en vid målgång

Bastu och duschmöjligheter
På tävlingsplatsen finns det inte möjlighet till bastu och dusch, men bastu och duschmöjligheter finns att tillgå vid Brahes föreningsstuga vid Vestersundsby.

10 km rutt för MTB och Traillöparna

Juniorrutten 3 km